Medische geschiktheid

Medisch attest

Overal waar met eten wordt gewerkt (hotels, restaurants, cafés … maar ook in een hotelschool), is een goede hygiëne van essentieel belang. Anders is er risico op voedselvergiftiging of andere infectieziekten. Wie met voedsel werkt, moet dus een aantal richtlijnen in acht nemen.

Onze leerlingen die tijdens de praktijklessen en stages rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen, moeten met een medisch attest bewijzen dat geen enkele medische reden hun activiteit in de levensmiddelensector in de weg staat.  Ook dragen onze leerlingen verplicht beroepskledij in de praktijklokalen.

Het attest moet worden opgemaakt door een arts en de volgende gegevens te bevatten:

– de naam van de onderzochte persoon;
– de verklaring dat deze persoon geschikt is om in contact te komen met levensmiddelen (of een gelijkwaardige vermelding)
– de naam en handtekening van de geneesheer
– de datum van opmaak van het attest.

Download hier een blanco medisch attest.